Печатни медии – Цялото съдържание на едно място, уеб страниците на онлайн печатните издания могат да бъдат включени